انتقاد

 

 انتقاد بر رفتار نه شخصیت: 

  •  هنگام بروز اختلافات در خانواده، اعضای خانواده باید در نظر داشته باشند که به رفتار هم خرده نگیرند و انتقادات آنها برروی عملکرد یکدیگر باشد نه بر شخصیت. مثلا نگویید که تو فرد بی مسئولیتی هستی بلکه بگویید رفتار تو در رابطه با فلان موضوع غیر مسئولانه بوده. انتقاد به شخصیت افراد آنها را دچار عدم اعتماد به نفس می کند و انگیزه ای برای تکرار عمل اشتباه می آفریند.
  •  اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیبجویی.
  • رفتار فرزندتان هر اندازه که ناراحت کننده باشد از سرزنش مقابل دیگران خودداری کنید.
  •  از ملامت و سرزنش زیاد بپرهیزید که باعث ملالت و خلل در علاقه می شود. 

  • باید دانست که غالباً کودک علت آنچه را شما عیب می دانید نمی داند، لذا قبل از سرزنش، او را توجیه کنید تا فاصله ای بین فهم شما و او ایجاد نشود. 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید