واقعا بهشت کجاست؟

داستان دیگری برایتان نقل میکنم. خواهشاً تا آخر بخوانید نتیجه گیری با خودتان!


مردی با اسب و سگش در جاده ای راه می رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی، صاعقه ای فرود آمد و آنها را کشت. اما مرد نفهمید که دیگر این دنیا را ترک کرده و همچنان با دو جانورش پیش رفت.
گاهی مدت ها طول می کشد تا مرده ها به شرایط جدیدشان پی ببرند.
پیاده روی درازی بود. تپه بلندی بود. آفتاب تندب بود. عرق ریختند و به شدت تشنه بودند. دریک پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند که به میدانی با سنگفرش طلا باز می شد و در وسط آن چشمه ای بود که آب زلالی ازآن جاری بود.
رهگذر رو به مرد دروازه بان کرد: « روز به خیر، اینجا کجاست که اینقدر قشنگ است؟ »
دروازه بان: « روز بخیر، اینجا بهشت است. »
- چه خوب که به بهشت رسیدیم، خیلی تشنه ایم.
دروازه بان به چشمه اشاره کرد و گفت: می توانید وارد شوید و هرچقدر دلتان میخواهد بنوشید.
- اسب و سگم هم تشنه اند.
دروازه بان: واقعا متاسفم، ورود حیوانات به بهشت ممنوع است.
مرد خیلی ناامید شد، چون خیلی تشنه بود. اما حاضر نبود به تنهایی آب بنوشد.
از نگهبان تشکر کرد و به راهش ادامه داد.
پس از مدت درازی از تپه بالا رفتند ، به مزرعه ای رسیدند.
راه ورود به این مزرعه دروازه ای قدیمی بود که به یک جاده خاکی با درختانی در دو طرفش باز میشد. مردی در زیرسایه درختها دراز کشیده بود و صورتش را با کلاهی پوشانده بود. احتمالا خوابیده بود.
مسافر گفت: « روز به خیر» مرد به گرمی جواب داد.
- ما خیلی تشنه ایم. من، اسبم و سگم.
مرد به جایی اشاره کرد و گفت: میان آن سنگها چشمه ای است. هرقدر می خواهید بنوشید. مرد، اسب و سگ به کنار چشمه رفتند و تشنگی شان را فرونشاندند.
مسافرپرسید: فقط میخواهم بدانم نام اینجا چیست؟
- بهشت.
- بهشت؟! اما دروازه بان کاخ مرمری هم گفت آنجا بهشت است؟
- انجا بهشت نیست جهنم است؟
- مسافر حیران ماند: باید جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما استفاده نکنند! این اطاعات غلط باعث سردرگمی زیادی میشود!
- کاملاً برعکس؛ در حقیقت لطف بزرگی به ما می کنند. چون تمام آنهایی که حاضرند بهترین دوستانشان را ترک کنند، همانجا می مانند.
نتیجه اخلاقی و نظرتون درباره این داستان چیه؟ لطفا مکتوب کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید