مکن ای صبح طلوع...

اگر کشتند چــرا خاکــــت نکردند کــفن بر جسم صد چــاکت نکردند  دریدنـد سینــه ات را با سم اسب ترحــم بــر تــن پاکــت نکـــردنـــد اگــر کشتـند چــــــرا آبت ندادنــد امـــان بــر طفــل بـــی تابت ندادند بریــدند دست مـن از دامـــــن تو مــرا از چشمــــه ی نابت نـــدادنـد کشـتـند چرا دســتت بریـدند مگـــر دست تـــرا تنــهـــا ندیـــدن صـــدای ناصــرٍ یَنصُـــرنیَت را شنیــدنــد و گلـــویت را بـــریــــدند اگــر کشتند چـرا غــارت نمودند خـــزان این باغ و گـلزارت نمودند ربــودند دست باف مـــــادرت را جفـــا بر خــــواهر زارت نمـــودند ترا کشتند یتیمان در فغـــان است به بند ظلـم اسیران در فـغــان است ببین ای یــادگــــــــار آل احمــــد که زینب چـون غریبان در فغانست ببیـن آتش گرفـتـه خیـمه هایت بیابانگــــرد شد ایــن بچــــه هایت نگهبان حـــــرم عباس تو کـــــو چــــرا پرپـــر شده خیــــل سپاهـت مـرا با تو هـــــزاران راز بــاشد دلـــم بـا عشــق تـــو دمســـاز باشد فکنـــدی کــربلا سجـاده ی عشق گمـــــــانم آخــــرین نمــــاز بــــاشد چگـــونه دل کنـــم از یاور خـود گل خـــوشبوی یاس پرپر خـــود چگـــونه مــــن روم سوی مـدینه بدون سبـــط آن پیغــــمبر خــود دعا کــــن ای بـــــرادر رهسـپارم که با یاد تــــوأم ایــــن ره سپارم شده عشقت مــــرا ره توشه ی راه که تا سر منــــزل ویـــــرانه وارم

ashoura 

از فردا ستون خیمه گاه اهل بیت (ع) بی بی سادات حضرت زینب و امام سجاد (ع) هستند.

یا زینب (س)

امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شود
فردا ز خون عاشــقان این دشت دریا می شود

امشب شهادت نامه ی عشاق امضا می شود
فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود

امشب کنار یکدگر بنشسته آل مصطفی
فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود

امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی
فردا صدای الامان زین دشت برپا می شود

امشب کنار مادرش لب تشنه اصغر خفته است
فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود

امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسوده اند
فردا به زیر خارها گمگشته پیدا می شود

امشب رقیه حلقه ی زرین اگر دارد به گوش
فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می شود

امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان
فردا کنار علقمه بی دست سقا می شود

امشب بُوَد جای علی آغوش گرم مادرش
فردا چو گل ها پیکرش پامال اعدا می شود

امشب گرفته در میان، اصحاب، ثارالله را
فردا عزیز فاطمه بی یار و تنها می شود

امشب به دست شاه دین باشد سلیمانی نگین
فردا به دست ساربان این حلقه یغما می شود

امشب سر سرّ خدا بر دامن زینب بُوَد
فردا انیس خولی و دیر نصارا می شود

ترسم زمین و آسمان زیر و زبر گردد "حسان"
فردا اسارت نامه ی زینب چو اجرا می شود

شعر: حبیب الله چایچیان

/ 0 نظر / 69 بازدید