کتابخوانی و انس با کتاب

فرمایشات حضرت امام خامنه ای

کتاخوانی چیزی است که برای یک ملت فریضه و لازم است... خوشبختانه کتاب زیاد هست و کنابهای زیادی چاپ می شود. نمی خواهم عرض بکنم که همه آنچه که چاپ میشود کتابهای خوب و مفیدی است؛ نه، ای بسا کتابی چاپ میشود و به بازار هم می آید ، اما کتاب مفیدی نیست؛ یک کتاب بی فائده و عاطل و باطلی است و کسی از آن استفاده ای نخواهد کرد و ای بسا کتابی که چاپ می شود و به بازار هم می آید و مضر است؛ نه اینکه فائده ندارد. بلکه ضرر هم دارد؛ الان ما در بازار کتاب کشور، چنین کتابهایی را داریم و اینها در دسترس مردم هم هستند! اینها بخش کمی از کتابهای چاپ شده هستند. اکثر آنچه که کتاب می شود- چه از جهات فرهنگی، چه از جهات دینی، چه از لحاظ معارف گوناگون اسلامی، چه از لحاظ ادبی و هنری - مفید است. معارفی که در کتابها هست، مردم ما از آنها بی نیاز نیستند؛ باید این کتابها را بخوانند. انس با کتاب، چیز با ارزشی است و من خواهش میکنم که همه و مهم با کتاب انس پیدا کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید