یک تحلیل

هفته هاست که شایعه مرگ عبدالله سعودی منتشر می گشت تا انجا که برخی از شاهزادگان برجسته ال سعود از ولیعهد سعودی (سلمان بن عبدالعزیز) به دلیل پنهانکاری درین خصوص شاکی بودند.

حال توجه کنید که اگر عبدالله در روزهای گذشته فوت کرده باشد دلیل پایان دادن به این پنهانکاری و افشای مرگ او ارتباطی با نامه ولی امرمسلمین به جوانان کشورهای غربی ندارد؟  هم اکنون نامه امام خامنه ای باسرعت درحال انتشار در سطح جهان است. ایا خبر مرگ عبدالله موجب انحراف اذهان عمومی جهان از نامه پیامبرگونه ی امام خامنه ای نخواهد شد؟

این تحلیل صحیح باشد یا نباشد (که عبدالله قبلا مرده است و اکنون خبر مرگ او خرج خنثی سازی نامه ی جهانی حضرت اقاست) خواهیم دید که رسانه های غرب از امروز تا چند روز اینده عبدالله و تبعات اعلام مرگ وی را دستمایه اخبار خود و مشغولیات مردم غرب قرار خواهند داد.

/ 0 نظر / 31 بازدید