هنر و فرهنگ؛ خط تقابل با دشمن

رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم:

این حرکت عظیمی که با انقلاب اسلامی شروع شد، یک حرکت تمام شده نیست... همینی که حالا معمول شده که در بیان ها و در تلویزیون و توی تبلیغات و توی دادگاه و توی زبان همه، می گویند: جنگ نرم راست است. این یک واقعیت است. یعنی اان جنگ است. البته این حرف را من امروز نمی زنم. من از بعد از جنگ - از سال 67 - همیشه این را گفته ام... وظیفه مجموعه فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه مشخصی است: بلاغ، تبیین؛ بگویید ، خوب بگویید. من همیشه تکیه براین می کنم: بایستی قالب خوب را انتخاب کنید و هنر را بایستی تمام عیار توی میدان بیاورید ؛ نباید کم گذاشت، تا اثر خودش را بکند. ( 14/6/88 در دیدار با فرهیختگان و اهالی فرهنگ)

/ 0 نظر / 6 بازدید