وظیفه اصلی رهبری

15-  وظیفه اصلی رهبری در نظام اسلامی چیست و مردم باید چه انتظاری از رهبری داشته باشند؟

رهبری مهمترین کارش عبارت است از تعیین سیاستهای کلان کشور، یعنی آن چیزهایی که جهت گیری کشور را مشخص می کند؛ که همه قوانین، همه مقررات، همه عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همه ی بخشهای کشور به معنای حضور سیاستهای رهبری است که باید با دقت اجرا بشود. و من به شما عرض می کنم هرجایی که این سیاستها اجرا شده است، کشور سود کرده است؛ هر جایی از این سیاستها در طول سالهای گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا هر جا از این سیاستها تخلف شده است کشور ضرر کرده است؛ گاهی ضررش را فهمیده اند ، گاهی بعد گذشت مدتی ضررش را فهمیده اند. ( بیانات امام خامنه ای در دیدار عمومی مردم اصفهان ، 8/8/80 )

از رهبری توقع نیست که مشکلات شهرداری را حل بکند، یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند، یا اگر چنان چه وضع در نظام اسلامی آن جوری بود که شایسته است حتی انتظار نبود که به نیروهای مسلح بپردازد ... در نظام اسلامی علاوه ی بر آن کارهایی که به صورت اجرایی انجام می گیرد، مسائلی که دولتها انجام می دهند، وزرا انجاک کی دهند، مسئولین گوناگون انجام می دهند، قوه قضائیه انجام می دهد، یک چیزی وجود دارد که او از همه ی اینها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به این همه. ممکن است که آدمهای خوبی هم در دستگاه قضایی باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامی و مرضیّ عندالله و مرضیّ لدی الفکر الاسلامی ( در نظام فکری اسلام ) نباشد. رهبری باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه یی هم ممکن است یک خطای قضایی انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایی، حتی مثل همین است در امر قضایی تقنین و قانون گذاری.  مسائل فراوانی هست در حوزه ی رهبری که عمده آنها بر می گردد به جهت گیری و احیاناً اتخاذ تصمیم هایی که مسئولین ذیربط و کسانی که مستقیماً مسئول آن هستند اینها به جهتی از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم گیری. آن وقت رهبری باید بیاید آن کار را انجام بدهد و آن گره را باز کند. ( بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ، 8/10/72)

/ 0 نظر / 4 بازدید