بر محمد و آل محمد صلوات

پیامبر فرمود: در شب معراج در آسمان دوم ملکی دیدم که هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت و مشغول حساب کردن و شماره کردن با انگشتان خود بود.
از جبرییل پرسیدم این ملک کیست؟ گفت: این ملک موکل بر قطرات باران است .
ملک گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به سوی خلقش فرستاده، از زمان خلقت دنیا حساب تمام قطرات بارانی که از آسمان به زمین فرود آمده را میدانم و به تفضیل میدانم چند قطره به دریا فرود آمده،چند قطره در خانه ها و چند قطره در باغها و چند قطره در شوره زارها و چند قطره در قبرستانها و...!
پیامبر فرمود: من تعجب کردم ازحفظ و تذکر او در حساب خود. انگاه ملک گفت؟ یا رسول الله، با این حفظ و تذکر و دستها و انگشتان که دارم حساب کردن یک چیز را قدرت ندارم. گفتم: آن کدام حساب است؟
ملک گفت : قومی از امت تو که در جایی حاضر شوند و اسم تو را برند و بر تو صلوات می فرستند. خداوند آنچنان ثواب آن را مضاعف می فرماید که من قدرت ندارم ثواب آنها را شماره کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
مستدرک الوسایل، جلد۵،ص ٣۵۵
/ 0 نظر / 29 بازدید