خلاقیت

مونیتورینگ خط بسته بندی با اشعه ایکس.
بزودی سیستم مذکور خریداری و با تلاش بی وقفه گروه مهندسین، دستگاه تولید اشعه ایکس و مانیتورهایی با رزولیشن بالا نصب شده و خط مزبور تجهیز گردید. سپس دو نفر اپراتور نیز جهت کنترل دائمی پشت آن دستگاهها بکار گمارده شدند تا از عبور احتمالی قوطیهای خالی جلوگیری کنند. نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان با این ماجرا، مشکلی مشابه نیز در یک کارگاه کوچک تولیدی پیش آمده بود اما آنجا یک کامند معمولی و غیرمتخصص آنرا به شیوه ای بسیار ساده تر و کم خرج تر حل کرد: تعبیه یک پنکه در مسیر خط بسته بندی تا قوطی خالی را  باد از خط تولید دور کند.

معمولا در بسیاری از موارد راههای ساده تری نیز برای حل هر مسئله و یا مشکل وجود دارد. همیشه دنبال ساده ترین راه حلها باشید.

/ 0 نظر / 5 بازدید