راههایی برای کسب احترام

راههایی برای کسب احترام: 

 احترام اکتسابی است، هرگز به کسی اهدا نمی شود. چند توصیه:

1- لباس مناسب بپوشید.

2-ساکت بمانید و فقط چیزی را که لازم است بگویید. 

3- دروغ نگویید، اگر مجبور به سخن گفتن شددی به آنچه واقعا می دانید اکتفا کنید.  

4- اطمینان و تواضع داشته باشید. 

5- مودب باشید و احترام ونزاکت را متقابلا رد و بدل نمایید. 

6- حافظه خوبی داشته باشید. به خاطر آوردن اسامی و آنچه که به شما گفته شده نشان دهنده این است که فردی هستید که به جزئیات توجه دارید و نیز دقیق و باهوش و فهیم می باشید.

/ 0 نظر / 10 بازدید