آسیب های فقدان برنامه منسجم عملیاتی

میگیم ما به این آقا رای داده ایم این شخص کیست که سر وکله اش پیدا شده؟! میگن این هم با اوست. یعنی ما دوتا را باید با هم بخواهیم.
در نیمه دوم دهه 70 که واقعا به لحاظ معیشتی وضع اقتصاد مردم وخیم بود و تورم 49% یکی دو سال آخر آقای هاشمی زندگی رو بر مردم سخت کرده بود، در آن وضعیت هر روز یه لقبی به خودشان می دادند؛ یکی میشد سردار سازندگی ، آن یکی امیرکبیر و این بازیها هم در چشم مردم چیزهای زشتی می اومد.
اینها حال مردم را بهم میزد و اونا رو آزار میداد و می گفتند: ای کاش یه جوری بشه زودتر این وضع تموم بشه.
این تقاضا و تمنا برای تغییر وضعیت موجود ، زمینه مناسبی شد برای آن آقایی که از فرصت « سه سید فاطمی» استفاده کرد و از آن طرف هم قشنگ حرف زد و گفت من آمدم که وضع گذشته را عوض کنم.
گفتند ما میخوایم نظام را تغییر بدیم. ما ساختار و هنجارها را عوض میکنیم. ما قانون اساسی را تغییر میدیم و رفراندوم میذاریم. و این چنین از خواسته های مردم و از دموکراسی سوءاستفاده شد .

برای ادامه مبحث اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید