فلسفه 72 > 30000

قال المعصوم: من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه
کسی که (در عزای حسین) بگرید یا بگریاند یا خودش را به حالت گریه کردن وادارد بهشت بر او واجب می شود.

یگانه فلســفه مرگ شاه دین این است             که مرگ سـرخ به از زندگی ننگین است
نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو     که این مرام حسین است و منطق دین است
حســین مظهر آزادجو و آزادی است           خوشا کسی را که چنینش مرام و آیین است
ز خاک مردم آزاده بوی خون می آید                      نشــان شیعه و آثار پیرو از دین است

***

ابا عبدالله حسین(ع) برای امربه معروف و نهی از منکر قیام کردند. به اذن خدا حماسه حسینی در طول تاریخ جاودانه خواهد بود. عظمت حماسه حسینی معادلات ریاضی رو بهم زده:

72  >  30000

بله در صحنه کربلا سی هزار نفر کوفی و شامی در برابر 72 یار و صحابه امام مظلوم ناچیز بودند.

کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله و الله مع الصابرین ( 249 بقره)

چه بسیار گروه‏هاى کوچکى که به فرمان خدا، بر گروه‏هاى عظیمى پیروز شدند!» و خداوند، با صابران و استقامت‏کنندگان) است.

هفته امربه معروف و نهی از منکر ( اول تا 7 محرم) گرامی میداریم.

التماس دعا

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید