بررسی ارتباطات بین زن و شوهر

 

نشانه های ارتباطات سالم و ناسالم بین زن و شوهر:

 ویژگیهای ارتباط سالم:  

 1. زن و شوهر در شبانه روز بخشی از اوقات خود را مخصوص ارتباط با خانواده خود قرار می دهند.
 2. در ارتباط با همسر، همواره احترام متقابل خود را حفظ می کنند.
 3. در ارتباط کلامی، لحنی محبت آمیز و نیتی خیرخواهانه دارند.
 4. اشکالها و انتقادات را دور از حضور فرزندان بازگو و حل و فصل می نمایند.
 5. انتقادها را با اظهار جنبه های قوت و تکیه روی نقاط مثبت آغاز می کنند و زمان و فرصت اصلاح به یکدیگر میدهند.
 6. در ابراز احساسات، انتقادات و ارشادها، شخصیت و عزت نفس خود راهمواره حفظ می کنند.
 7. طرفین ممکن است از اشتباه یکدیگرآگاه باشند ولی بزرگوارانه آنها را نادیده می گیرند.
 8. در صورتی که طرف مقابل خطاکار باشد، با سکوت او را عقوبت و یا اصلاح می کنند.
 9. برای ارتباط با یکدیگر در اوقات خوش خانه، هدف سخنان و گفتاری است که موجب حفظ شخصیت خود و فرزندان می شود.

 

ویژگیهای ارتباط ناسالم: 

 1. اصرار و پافشاری در سخن خود
 2. دیگری را مقصر و خود را بی عیب و نقص دانستن
 3. اصرار و پافشاری بر بی گناهی خویش
 4. سرزنش کردن و طعنه زدن
 5. خود را بالاتر از دیگری پنداشتن
 6. مسخره کردن
 7. احساسات طرف مقابل را درک نکردن و احساس همدردی و همدلی نکردن
 8. با لحن نامناسب و خشن سخن گفتن
 9. همیشه حالت تدافعی به خود گرفتن
 10. انتقاد را با انتقاد پاسخ دادن
 11. شخصیت و حرمت دیگری را درنظر نگرفتن
 12. توجیه کردن
 13. نقطه ضعف طرف مقابل را رو کردن
 14. به جای برخورد مودبانه با مشکل، شخصیت طرف را زیر سوال بردن
 15. توجهی به سخنان و گفتار طرف مقابل نداشتن
 16. نارضایتی را بطور مستقیم با لفظی زننده ابراز کردن
 17. مخامصه ، مجادله و مشاجره کردن
 18. سوء ظن داشتن

 

  امیدوارم درج این مطالب براتون مفید واقع بشه, لطفا نظر یادتون نره.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید