پوشش: ندای فطرت

فرید وجدی در دایره المعارف خود( ج33/ص 336) نمونه هایی از وجود حجاب در سطح جهان قبل از اسلام در یونان، فنیقیه، سیبری، آسیای صغیر، ایران و عرب و حتی کیفیت حجاب آنها را ذکر کرده و آنکه زنان رومانی از حجاب شدیدتری برخوردار بودند.

همچنین ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن (ج1/ 72) و راسل در کتاب زناشویی و اخلاق( ص 134) مواردی از پوشش های مختلف را در بین ملل مختلف جهان ذکر کرده اند.

بدین صورت میبینیم که سرچشمه بحث حجاب صرفا از اسلام نیست. و حتی این چادر (حجاب برتر) نیز از حجاب زنان ایرانی گرفته و در اسلام نیز توصیه شده است.

فهرست مطالب مربوط به مبحث  آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش

/ 0 نظر / 5 بازدید