اهمیت عید غدیرخم

از ششمین امام نور آورده اند که پیامبر در اهمیت این روز بزرگ فرمود:

«یوم غدیر خم افضل اعیاد أمتی،و هو الیوم الذی امرنی الله بنصب اخی علی بن ابی طالب علما لأمتی یهتدون به من بعدی،و هو الیوم الذی اکمل فیه الدین،و أتم علی أمتی فیه النعمة،و رضی لهم الاسلام دینا»

روز پر شکوه«غدیر»از برترین عیدهای مذهبی برای جامعه و امت من است،چرا که در این روز پر برکت بود که خدا به من فرمان داد تا برادرم علی(ع)را به رهبری راستین امت خویش برگزینم و به مردم روشنگری کنم که پس از من از او پیروی نمایند.و نیز در این روز بود که خدای فرزانه دین خود را کامل و نعمت خویش را بر امت من تمام گردانید و خشنود گردید که دین آنان اسلام باشد و خودشان مسلمان واقعی.

/ 0 نظر / 11 بازدید