خوش اخلاقی

   فرمایشات پیامبر اکرم(ص) در مورد خوش اخلاقی :

1- با کسی که همنشین توست خوش رفتار باش تا مسلملن باشی.

  2-بنده هرچند در عبادت ضعیف باشد با اخلاق نیک خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلت های والا دست می یابد.

 3- محبوب ترین و نزدیک ترین شما در روز قیامت ، خوشخو ترین و متواضع ترین شماست.

 4-شما هرگز نمی توانید با اموال خود همه مردم را بهره مند سازید، پس با آنها با گشاده رویی و خوشرویی برخورد کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید