رهبری شورایی

11-    اخیراً بعضی نظریه « رهبری شورایی» را مطرح می کنند؛ این شیوه مدیریت باعث بهره مندی از دیدگاههای بیشتر و در نتیجه کارآمدی بالاتر در رهبری نمی شود؟

اصلی ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت الله امینی در این باره می گویند: «... رهبری شورایی هم وجه شرعی نداشت. اتفاقا من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم، پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی  را حذف کنیم، چون ماخذ شرعی ندارد.» (1)

از نظر پیشینه تاریخی ، ولایت شورایی ، در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت ، تنها در یک مورد شورا تشکیل شد ( اشاره به شورای سقیفه) که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور ... درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت اند( و هیچ فقیهی پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.) (2)

حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه میفرمایند:  والی و حاکم حکومت اسلامی ، همیشه و در همه زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور می نمایند، در زمان حضرت علی (ع) و هم امام حسن (ع) و امام حسین (ع) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (ع) زمان امام مجتبی (ع) به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن (ع) به وی فرمود: ای قیس! او، یعنی امام حسن (ع) امام و رهبر من است. (3)

منبع:

  1. چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد، ص 82 و 83
  2. پاسخ به شبهات ولایت فقیه -  http://www.hawzah.net/hawzah/magArtaspx?MagazineNumberID=4432&id=31638   
/ 0 نظر / 5 بازدید