طرح انتقادات

18-  آیا می شود آزادانه ، هر نوع انتقاد و اشکال به رهبری را در جامعه مطرح کرد؟

  • انتقاد معنایش چیست؟ انتقاد اگر معنایش عیبجویی است، این نه چیز خوبی است، نه خیلی هنر زیادی می خواهد، نه خیلی اطلاعات می خواهد؛ بلکه انسان با بی اطلاعی، بهتر هم می تواند انتقاد کند ... انتقاد به معنای عیبجویی، اصلاً هیچ لطفی ندارد. شما بنشین از بنده عیبجویی کن، من هم از شما عیبجویی می کنم؛ چه فایده ای دارد؟ نقد یعنی عیارسنجی؛ یعنی یک چیز خوب را آدم ببیند که خوب است، یعنی یک چیز بد را آدم ببیند که بد است. اگر این شد آنوقت نقاط خوب را که دید، با نقاط بد جمع بندی می کند، آنگاه از جمع بندی باید دید چه حاصل می شود. (1)
  • وقتی انسان می خواهد به یک مسئول ایراد بگیرد که آقا چرا در حوزه ی کارتان خطا اتفاق افتاد، بایستی تمام موانعی را که در اجرای صحیح کار بر سر راه یک انسان معمولیوجود دارد، در نظر بگیرد و ببیند که آیا با محاسبه ی اینها او کوتاهی کرده یا نه؛ اگر کوتاهی کرده، نبایستی از او صرف نظر کرد وگذشت؛ این اعتقاد من است. در حوزه ی اختیارات مستقیم من هم همین طور عمل می شود. من اگر از کسی کوتاهی ببینم و بفهمم نقصیر داشته، اغماض نمی کنم. در مورد مسئولان هم همیشه سفارش می کنم و می گویم اغماض نکنید. (2)
  • آیت الله حائری شیرازی:  در قضیه نقد رهبری نباید جوانان فریب ظاهر قضیه را بخورند و به خاکی بروند. نگاه کنید مسأله غیبت و ظهور را ؛ امام یازدهم مورد سوال و نقد واقع می شود که اموالی که از طرف بزرگان شیعه خدمت ایشان ارسال شده کجا مصرف شده است؟ امام در جواب می گوید: « اگر امامت امر مستمری است و شما به آن پایبندید ، چرا این سوال از اجداد من نشد؟!» و از آن پس دستور می دهد پرده ی سیاهی در اتاق دیدار نصب می شود و شیعیان از پشت پرده با آن حضرت گفتگو می کنند و از آن زمان غیبت آغاز شد. (3)
  • منبع:
  1. بیانات امام خامنه ای در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 4/12/77
  2. بیانات امام خامنه ای در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 4/12/77
  3. http://www.jahannews
/ 0 نظر / 26 بازدید