آزادی و پوشش از نظر عقل

دختران و زنان صالحه با آراستن خود به پوشش اسلامی بزرگترین معلمان اخلاقی و پاکی در جامعه هستند. آری اونهایی که بر مسند والای کرامت و مقام والای انسانیت نشسته اند. گوهر وجود خود را ارزشمندتر از اون می دانند که خود را در حد یک کالا پایین بیاورند و اجازه بدهند هرچشمی از ایشان بهره ببرد. 

بعضی گمان میکنند که پوشش زن آزادی شون را برای تحصیل و اشتغال محدود میکنه و ناچاراً نمی تونند آنطور که باید و شاید به فعالیتهای اجتماعی بپردازند. اما دو دلیل عقلی خلاف این تصور داریم:

1- اگر منظور آزادی یعنی آزادی اعضا و جوارح انسان باشه. درسته که پوشش آنرا محدود میکنه ولی در نگاه عقل، آزادی واقعی زمانی میسر است که فکر و روحش آزادانه مشغول تحصیل و کار باشه بدون اینکه تحت سیطره شهوت و هوا و هوس قرار بگیره.

2- هرکسی باید بدونه که اگر به گمانش خودشو از فرمان خدا آزاد کرده، درواقع اسیر هوا هوسهای بیشمار و اسیر نفس خودش شده و به جای اطاعت از یک فرمان( دستور خدا) از فرمانهای بیشمار و حتی متناقض دستور میگیره.

به همین دلیل عقلی خانمی که دارای پوشش کامل است هم از جهت فرمان نگرفتن از دیگران و هم از جهت آزادی فکر هنگام اشتغال به کارهای فردی و اجتماعی آزادترین فکر را دارد.

فهرست مطالب مربوط به مبحث  آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش

/ 0 نظر / 5 بازدید