خصوصیات اعضای خانواده موفق

خصوصیات اعضای خانواده موفق:

  اعضای یک خانواده سالم و موفق همیشه:

1- مصالح خانواده را در نظر میگیرند نه منافع شخصی را. 

 2- در کمال صداقت و صراحت و جدیت مشورت می نمایند. 

3- از روی خلوص نیت و با کمال رغبت نظر می دهند. 

4- در کمال آزادگی رای خود را بیان می کنند. 

5- تعصب و امیال شخصی را کنار می گذارند. 

6- به حرف دیگران با کمال ادب گوش می دهند. 

7- به آرا دیگران احترام می گذارند. 

 8- از آرا دیگران مکدر و دلگیر نمی شوند. 

9- صبر و شکیبایی را وجهه همت خود قرار میدهند.

/ 0 نظر / 16 بازدید