ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

1-  در دوران غیبت امام زمان که دسترسی به امام معصوم ممکن نیست آیا بازهم تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد؟

  •  از غیبت صغرا تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هرکه هرکاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال ؟! و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟!  (1)
  • اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاص که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس و زکات و غیره. (2)

منبع:

  1. امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 27
  2.  امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 50

 

/ 0 نظر / 38 بازدید