دستورالعمل های اخلاقی

1- خاموشی و کم سخن گفتن؛ انسان معقول و متین را مادامی که چیزی نپرسند حرفی نمی زند.

2-  اجتناب از آن افرادی که شرور جامعه بشری هستند.

3-  کم خوردن، کم خوابیدن، زیاد در ذکر و یاد حق بودن.

4-  بیداری سحر، وجود انسان را دگرگون میکند و انسان به کمالات نفسانی می رسد.

5-  توجه به دنیا و به عقبی؛ برای سالک راحتی در این است. توجه ، عنایت و التفات به سلامتی جسم و جان و روح.

6-  قناعت به اموری که محول شده برتو؛ از رزق و روزی ، امور مادی که خدا به تو مقدّر فرموده، بیش از آن نخواه. همین بس است. قانع باشید به همه جا می رسید.

7- رضایت حق را بر تمام رضایت ها مقدم داشته باشید. سخط مردم را بخر. رضای حق را مقدم بدار.

8- اعتماد و وثوق به حضرت حق داشته باش. « فتوکل علی الله و الله یحب المتوکلین». توکل و وثوق به حضرت حق، و بریدن اعتماد و وثوق از غیر از حق.

9-  امور به او واگذار کردن، میثاق با او بستن.

10- ایمان بنده، ایمان عبد در امور مادی و معنوی به خدای سبحان، ایمان واقعی و مستقر؛ باید وجودت ایمان راسخ بشود. مومن بالله و فی الله، چشم، گوش، دست، زبان، قلب، روح، نفس، عقل همه باید مومن باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید