با منطق رفتار کنید

« بهترین راه تامین حجاب هم همین است که با منطق برخورد شود ... آن چیزی که در اساس لازم است و مهمتر از همه، این است که شما ذهن این دختر جوان یا این زن را - که عمده هم خانمهای جوان هستند - با اهمیت حجاب آشنا کنید؛ یعنی به او تفهیم کنید که حجاب از لحاظ شرعی و از لحاظ منطق این است. در ذهن او استدلال درست را در مورد رعایت حجاب راسخ کنید. شما با تبلیغات کار کنید؛ یعنی همان حربه ای را که افراد مورد نظر شما برای سست کردن اعتقاد به حجاب بکار می برند، شما هم به کار ببرید ... از لحاظ اجتماعی هم به ترویج دیدگاه خودتان بپردازید.»

این محورهای اصلی - و برخی محورهای فرعی سخنان ایشان مانند تاکید بر ویژگیهای بومی و ملی فرهنگ حجاب - اگر به درستی و با شیوه های حرفه ای  عالمانه و کارآمد به زبان محصولات فرهنگی ترجمه شوند و بر اساس آن ها راهبردهای علیاتی و اجرایی در سیاستگذاری های فرهنگی شکل گیرد، قطعا حاصل بسیار ارزشمندتری خواهد داشت.
در آن صورت بی تردید نیازی به این همه کار موازی و تکراری و گاه کم نتیجه که بدون بنای فکری و نظری و نقشه دقیق اجرایی و مشخص در سازمانهای مختلف صورت میگیرد نخواهد بود و از این وضع آشفته و بی سامان در صورت بندی فرهنگی جامعه بیرون خواهیم آمد.
امروز با توجه به ضرورتی که همه دلسوزان دارای دغدغه و نهادهای فرهنگی اجتاعی مسئول و بعضاً غیر مسئول برای فعالیت در زمین هحجاب احساس می کنند، ناخواسته به سمت و سویی می رویم که گاه برخی فعالیتها نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه یا دارای نتیجه کاملا منفی یا حداقل خنثی کننده فعالیتهای دیگر است.
اگر در جنگ نرم فرهنگی امروزمانف حقیقتا رهبر انقلاب را به عنوان فمانده درجایگاه رصد  و تشخیص خطر و تعیین اصول کلان برای مقابله و دفاع مقدس فرهنگی میدانیم، باید صادقانه در فکر و باور و بطور جدی در عمل و واقع همه طراحی ها  و سیاستگذاریهای فرهنگی - در سطوح گوناگون از گردآوری اطلاعات درست تا ارزیابی مواضع خطر و طراحی نقشه عملیات- با توجیه یک فرمانده صورت گیرد. نه این که سخنان و رهنمودهایشان را در زمینه های مختلف تنها برای تعارف و تزیین به کار بریم و در عمل به کار خود - حتی با نیت خیر - بپردازیم. در غیر اینصورت و متاسفانه خواهیم دید که همه موضوعات فرهنگی دیگه هم مانند حجاب، هر چه بگذره بهتر نشده ، بدتر میشوند و برخی رهنمونهای کلان حضرت آقا پس از 20 سال آنطور که بایستی بشود. باز بخاطر کم کاری ها، اجرایی نخواهند شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید