بسج از دیدگاه امام خامنه ای:

* بسیج عبارتست از مجموعه ای که در آن پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده بکارترین جوانان کشور درراه اهداف متعالی این ملت و برای کمال و به خوشبختی رساندن این مردم جمع شده اند.
* بسیج یعنی حضور ناشی از ایمکان و اخلاص و انگیزه دینی و ایمان صادقانه در هر میدانی که انسان احساس می کند کارایی و توانایی حضور در آن میدان را داراست. این معنای بسیج است.
* بسیج عبارت از تشکیلاتی است که در آن افراد متفرق و تنها یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه متعهد و بصیر و بینای به مسائل کشور و نیاز ملت تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند.
* اگر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد و جمهوری اسلامی آسیب پذیر نباشد باید این شور و شوق ، این حرکت عمومی و این بسیج نیروهای ملت را روز بروز تقویت کنیم.
* بسیج باید با همان روحیه و شور و قدرت دوران جنگ باقی بماند و جوانان آموزش ببینندو سازماندهی شوند و آمادگی حضور پیدا کنند.
* در دوران جنگ بسیج مال جنگ است، در دوران پشتیبانی مال پشتیبانی، در دوران علم مال تحصیل و تدریس و در دوران سازندگی مال سازندگی است.
* بسیج در جبهه های جنگ، در داخل شهرهاو در پایگاههای مقاومت نشان داد که هبترین مدافع انقلاب اسلامی است. حتی دشمنان ما هم به این نکته اعتراف کرده اند.
* بسیج یعنی حضور بهترین، با نشاط ترین و با ایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف والا، کشورشان به آنها نیاز دارد.
* بسیج زیباترین و بلندترین غزل امام خمینی (ره) است.
* بسیج برای جوانان شورآفرین ، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است.

/ 0 نظر / 6 بازدید