پشتک های جریان انحرافی

 جریان انحرافی جریانی نیست که یک قوه عاقله داشته باشد و نظریه‌پردازی پشت موضوع وجود ندارد. با توجه به آشنایی که با این جریان وجود دارد ؛ این را نمی‌شود جریان نامید بلکه این یک باند است که به اقتضا عمل می‌کند. باندی که منفعت‌طلبانه در صحنه 10جور برای شما پشتک می‌زند. اگر وارد جمع مسجدی‌ها شود موافق نظر مسجدی‌‌ها سخن می‌گوید. اگر به جمع متجددین وارد شود موافق نظر آنان حرف می‌زند این رفتارها را از باند فاسد و منحرف انحرافی دیده شده است.
 بنابراین آنان فایل‌های گونا‌گونی در جیب خود داشته و در هر جا و مکانی که بروند بر اساس میل و نظر آن گروه حاضر سخن می‌گویند. اگر برای علما صحبت کنند از خدا، پیغمبر، اولیا و اوصیا می‌گویند البته جاهایی خود را لو می‌دهند، حدود یک سال و نیم پیش یکی از این منحرفین در جمع روحانیون سخنرانی ‌کرده و گفته بوده که به زودی خواهید دید روزنامه کیهان دکتر احمدی‌نژاد را تکفیر می‌کند.
ببینید چه طراحی شیطنت‌‌آمیز و خبیثی دارند، چه حرفی قرار است بر زبان رئیس جمهور بنشانند و او چه حرف‌هایی قرار است بزند که جاهایی که ما به سلامت آنان اعتماد داریم ممکن است به تقابل با او رو بیاورند، از جمله آقای شریعتمداری که در روزنامه کیهان در سال‌های طولانی ثابت کرده‌اند که مواضعشان همواره مواضع مبنایی انقلاب اسلامی بوده است و همواره همان خطی که رهبری و امام فرموده‌اند آن را دنبال کرده، پس خداوند به داد آقای رئیس جمهور برسد. 
 ای کاش دکتر احمدی‌نژاد هنوز به اصولگرایان اعتماد داشت که می‌رفتند و نگرانی های خودشان را به ایشان اعلام می‌کردند تا شاهد این همه مسائل و ناراحتی دوستداران انقلابی مان نمی بودیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید