فلسفه ولایت

در اصول کافى جلد 1 صفحه: 180 روایت 7 داود رقى گوید: از امام صادق(ع) راجع بقول خداى عزوجل ((و کان عرشه على الماء : و عرش خدا بر اب بود))پرسیدم. فرمود: در این‏باره چه مى‏گویند؟ عرض کردم: میگویند عرش روى اب بود و پروردگار بالاى ان،

 فرمود: دروغ گویند، هر که این گمان کند خدا را محمول قرار داده و او را به صفت مخلوق وصف کرده است و او را لازم آید که چیزیکه خدا را حمل مى‏کند تواناتر از او باشد. عرض کردم قربانت گردم شما برایم بیان کنید؟

 فرمود: پیش از انکه زمین یا اسمانى یا جن و انسى یا خورشید و ماهى باشد، خدا دینش را و عملش را به اب عطا فرمود، (مقصود از اب ماده‏اى است که قابلیت خلق پیغمبران را دارد ) چون خدا خواست مخلوق را بیافریند ایشان را در برابر خویش پراکنده ساخت و به انها گفت: پروردگار شما کیست؟ نخستین کسى که سخن گفت رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین علیه‏السلام و ائمه صلوات الله علیهم بودند که گفتند: توئى پروردگار ما، خدا بایشان علم و دین عطا کرد سپس به فرشتگان فرمود: اینان حملان دین و علم من و امینان من در میان خلقم و مسؤلانند، انگاه به فرزندان ادم گفت: به ربوبیت خدا و ولایت و اطاعت این اشخاص اعتراف کنید، گفتند، آرى اى پروردگار ما اعتراف نمودیم، پس خدا بفرشتگان فرمود: گواه باشید، فرشتگان گفتند: گواهى دهیم و این پیمان براى ان بود که فردا نگویند ما از ان بى‏خبر بودیم یا انکه بگویند: پدران ما از پیش مشرک شدند و ما هم فرزندان پس از انها بودیم، ما را به انچه اهل باطل کردند هلاک میکنى؟ اى داود! ولایت ما در زمان پیمان‏گیرى بر ایشان مؤکد گشته است.

  ×××

 اصول کافى جلد 1 صفحه: 199 روایت 10 امام باقر علیه‏السلام فرمود: بوسیله ما خدا پرستش شد و بوسیله ما خدا شناخته شد و بوسیله ما خداى تبارک و تعالى رایگانه شناختند و محمد پرده‏دار خداى تبارک و تعالى است (تا واسطه میان او و مخلوقش باشد).

  ×××

در اصول کافى جلد 1 صفحه 200 روایت 11 زرارة گوید: از امام باقر علیه‏السلام راجع بقول خداى عزوجل (54 سوره 2) ((و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون قال ان الله تعالى اعظم و اعز و اجل و امنع من ان یظلم و لکنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته حیث یقول انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا : بما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم کردند)) پرسیدم،

فرمود: همانا خداى تبارک و تعالى بزرگتر و عزیزتر است و جلیل‏تر و والاتر است که ستم شود ولى ما را به خود پیوسته و ستم بما را ستم بخود انگاشته و ولایت ما را ولایت خود قرار داده، انجا که مى‏فرماید: (60 سوره 5) (((همانا ولى شما فقط خداست و پیغمبر او و کسانى که ایمان دارند که مراد از انها امامان از خاندان مایند (و از همچنان که در این ایه ولایت ما را به ولایت خود پیوسته) در جاى دیگر (ستم به ما را ستم به خود دانسته) و فرموده است (((به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم کردند))) و سپس مانند این در قرانش ذکر کرده است (مانند خوشنودى و غضب و افسوس که انها را به خود نسبت داده و مقصود مائیم). 

/ 0 نظر / 4 بازدید