تاثیر طلاق بر فرزندان

 تاثیر طلاق  بر فرزندان :

 تاثیر مستقیم طلاق تزریق عواطف رنجور از جمله ترس خشم گیجی و بهت زدگی به فرزندان است. البته کودکان می توانند پس از مدتی به حیات طبیعی خود بازگردند که در این رابطه نقش والدین بسیار اساسی است. آنان باید کودکان خود را زیر چتر حمایت خود قرار دهند و هدایت صحیح را از آنان دریغ نکنند.

طلاق به خصوص بر کودکان در دوران ابتدایی تحصیل تاثیر عمیق تری می گذارد.  حس عدم امنیت کودکان را به شدت آزار میدهد و آنها را از بازگو کردن شرایط خانواده ی خود شرمسار میکند. حتی پس از مدتی ممکن است که بچه ها خود را سرزنش کنند. در این باره واکنش بچه ها متفاوت است. برخی غم و درد نهان خود را ابراز می کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید