راهکارهای کاهش استرس وتنش عصبی در زندگی

راهکارهای کاهش استرس وتنش عصبی در زندگی:

 1.   پرهیزاز عجله
 2.  دوری از اضطاب و عصبانیت 
 3.  صبر و حوصله  
 4. یافتن راه حلهای منطقی 
 5.  توکل به خدا و تقویت صبر و پایداری 
 6.   نرمش و ورزش منظم حداقل سه جلسه در هفته  
 7.  تمرین تمرکز و آموزش آرام سازی 
 8. لبخند و شادی 
 9. اجتناب از عصبانیت و خصومت
 10. استفاده از دوش آب سرد در مواقع عصبانیت 
 11.  در نظر گرفتن اوقات معینی در طول هفته برای استفاده از اوقات فراغت به نحو مطلوب  
 12. انجام کارهای هنری مورد علاقه
 13.   گفتگوی دوستانه و محبت آمیز با اعضای خانواده  
 14. مشورت با دیگران و اجتناب از تصمیم گیری عجولانه و فردی
 15. اوقاتی را به خود اختصاص دادن.                   
/ 0 نظر / 7 بازدید