بصیرت؛ قطب نمای حرکت در برابر دشمن

رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم:

بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است. به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی بلد نبود، ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد، انسان حتی با یک نیت خوب ممکن است گمراه شودو در راه بد قدم بگذارد. (15/7/88 دیدار با مردم چالوس و نوشهر)
امروز به گمان من هدف و آماج دشمن خواص است. می نشینند و طراحی میکنند تا ذهن خواص را عوض کنند، برای اینکه بهتر بتوانند مردم را بکشانند، چون خواص تاثیر می گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه دارند. یکی از وظایف اصلی امروز من و شما همین است. ما بصیرت خودمان را در مسائل گوناگون تقویت می کنیم و بتوانیم ان شا الله بصیرت مخاطبان و مستمعان خودمان ار هم زیاد کنیم. ( 2/7/88 در دیدار با اعضای مجلس خبرگان)
بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران هم بوجود بیاورند (21/5/88)

/ 0 نظر / 5 بازدید