آداب دوستی

آداب دوستی

آنگاه جوانی گفت با ما از دوستی سخن بگو.
و او در پاسخ گفت: دوست تو ، نیازهای برآورده توست.
کشت زاری‌ست که در آن با مِهر تخم می کاری و با سپاس از آن حاصل برمیداری.
سفره نان تو و آتشِ اجاق توست.
زیرا که گرسنه به سراغش می روی و نزد او آرام و صفا می جویی.
هنگامی که او خیال خود را با تو در میان میگذارد، از اندیشیدن « نه » در خیال خود مترس و از آوردن « آری » بر زبان خود دریغ مکن.
و هنگامی که او خاموش است دل تو همچنان به دل او گوش می دهد.
زیرا که در عالم دوستی همه اندیشه ها و خواهشها و انتظارها بدون سخنی به دنیا می‌آیند و بدون آفرینی نصیب دوست می‌گردند.
هنگامی که از دوست خود جدا می شوی، غمگین مشو، زیرا آن چیزی که تو در او از هرچیزی دوست تر میداری بسا که در غیبت او روشن تر باشد، چنان که کوهنورد از میان دشت، کوه را روشن تر می بیند.
و زنهار که در دوستی غرضی نباشد مگر ژرفا دادن به روح.
زیرا مهری که جویای چیزی به جز باز نمودن راز درون خود باشد، مِهر نیست؛ دامی‌ست گسترده، که چیزی جز بیهودگی در آن نمی افتد.
و زنهار که از هرآنچه داری بهترینش را به دوستت بدهی.
آن چه گونه دوستی است که برای سوزاندن وقت به سراغش میروی ؟
به سراغ دوست مرو مگر برای خوش کردن وقت.
زیرا کار او اینست که نیاز تو را برآورد، نه آنکه خالی درون تو را پر کند.
و شیرینی دوستی را با خنده شیرین‌تر کن. و با بهره کردن خوشی ها.

              جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 5 بازدید