پناه بر خدا

ابان احمر مى ‏گوید: امام باقر (ع) فرمود: پیامبر خدا (ص) فرموده است:

پنج چیز است که اگر گرفتار آنها شدید باید به خدا پناه ببرید.

آن گاه فرمود:

  • هرگز در میان مردمى زشتکارى به طور آشکار پدید نیامد جز اینکه طاعون و بیماریهاى بى‏ سابقه در میانشان شایع گردید،
  • و هرگز از پیمانه و وزن نکاستند جز اینکه به خشکسالى و سختى زندگى و ظلم پادشاهان مبتلا شدند،
  • و هرگز از دادن زکات خوددارى نکردند جز اینکه از باران آسمان محروم گشتند که اگر چهار پایان نبودند هرگز باران براى آنان نمى‏ بارید،
  • و هرگز پیمان خدا و رسول را نشکستند جز اینکه خداوند دشمنانشان را بر آنان چیره ساخت تا آنجا که بخشى از اموالشان را از آنان گرفتند،
  • و هرگز بر خلاف حکم خدا داورى نکردند جز اینکه خداوند در میانشان درگیرى پدید آورد.

منبع : کتاب ثواب الاعمال  وعقاب الاعمال

/ 0 نظر / 31 بازدید