شاخص ها و نشانه های خط امام :

امام خمینی

 شاخص ها و نشانه های خط امام

1) اعتقاد به اسلام ناب محمّدی (ص) در برابر اسلام آمریکایی.
2) جهانی دانستن پیام انقلاب اسلامی.
3) تکیه بر معنویات و نصرت خداوند.
4) تقوا پیشه کردن در کلیه امور.
5) اعتقاد و اطمینان به مردم.

/ 0 نظر / 8 بازدید