ماهواره ی امیدی که نا امید شد

ماهواره امید

ما بازی نمیخوریم نشر میدهیم تا همه بدانند چه دستاوردهایی را به دشمن فروختید  آیا ربطی بین شلوغ بازی مطهری در مجلس و به حاشیه کشاندن رسانه ها و افکار مردم, و انحلال سازمان فضائی و حقیر کردن فعالیتهای فضائی ندارد؟؟؟!!!!!

بله. مسأله این است که متأسفانه این شلوغ بازی و هوچی گری مطهری در مجلس و هزینه کردن خودش, رسانه های اصول گرا و منتقد دولت را هم کاملا به خطا انداخت!  عجیب است ما در خصوص مسائلی که باید شلوغ کنیم، و به اطلاع مردم برسانیم به سادگی از کنارش می گذریم، با خیمه شب بازی هائی که جلوی مان ایجاد میشود... به راحتی منفعل میشیم.

* سازمان فضائی منحل شد! و ما هیچ اطلاع مناسبی به مردم نرساندیم.

سازمان فضائی ایران که در زمان احمدی نژاد برای فعالیت قوی تر، زیرمجموعۀ ریاست جمهوری شده بود، قرار است از حالت فعالیت گستردۀ سازمانی خارج شده و به وضعیت قبلی آن یعنی زیرمجموعۀ معاونتی از وزارت ارتباطات تبدیل شود.  بدیهی است که این رفتار هم یک «امتیاز» محرز دیگر به آمریکا در مذاکرات است... یک امتیاز برای تبدیل کردن ایران, از قامتی ایستاده، به سجده کننده‌ای مطیع ...  آمریکائی ها باید «راضی شوند» که ایران دیگر مزاحم نخواهد بود ... و معلوم نیست تامین این رضایت، چگونه معنا پیدا می کند. آیا این «موش نمائی» ایران، پس از تعویق و تاخیر در پرتاب ماهواره های آماده و ساخته شده در سال گذشته، این که عمد در نمایش این «موش نمائی» صرفا یک عقب نشینی موقت و پالس برای پیش برد مذاکرات باشد، یا این که تحمیلی دائم به ملت ایران باشد، بسته به امانت مسئولین و گماردگان مردم بر عرصۀ قدرت دارد.

امیدوارم این فقط یک نمایش «موش مردگی» موقت باشد ... نه نقشه ای برای زمین گیر کردن دائمی ایران

یا علی مدد

مطالب مرتبط:

/ 0 نظر / 24 بازدید