شهدای امنیت

چند روز از شهادت پرسنل پاسگاه آسپیچ و زهک زاهدان می گذرد.
آیا مرتضی پاشایی ارزشش بیشتر از مرتضی مالکی بود؟
چقدر بزرگ می کنند خواننده ای را ، اما مردم نمی بینند که چقدر بزرگ هستند مالکی هایی که بهترین لحظات زندگی شان را صرف ایجاد امنیت برای مردم می کنند.

شادی روح آنهایی که جانشان را در راه امنیت دادندتا پاشایی ها مشهور شوند، صلوات.

 

مطلب مرتبط:
به یاد همه تازه سفر کرده ها

/ 0 نظر / 26 بازدید