حجاب از نظر روانشناسان و خردمندان

روش خردمندان:

1- شیوه خردمندان همیشه این بوده که هرچیز گرانبهاتر باشه برای حفظ و نگهداریش کوشاتر باشند. انسان بر همین اساس عقلایی بوده که صندوق، کیف و ... ساخته .

2- از طرف دیگه بیشتر جوامع عقلاً دنبال تامین آزادی فردی تا اونجاهستند که به حقوق دیگران لطمه نخوره. هیچگاه مدافع سرقت و تجاوز و... نیستند.

اما جای تعجب داره که اونها برای جلوگیری از ضررهای ظاهری قانون وضع کرده اند ولی هرگز به فکر آلوده شدن افکار جوانان بخاطر عدم پوشش زنان و نیز سست شدن بنیان خانواده و متلاشی شدن کانون گرم آن نیستند. همه دیدیم دختران محجبه ای را که از مدارس انگلیس و فرانشه اخراج شدندو از ابتدایی ترین آزادیهای انسانی یعنی انتخاب پوشش محروم ماندند.

فهرست مطالب مربوط به مبحث  آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش

/ 0 نظر / 7 بازدید