لازمه ولایتمداری 1

20-غالب ما ولایت فقیه را قبول داریم، اما لوازم ولایتی بودن را نمی شناسیم؛ لازمه ولایتمداری چیست؟

الف) اتصال و هماهنگی درا فکار، عمل ، روحیات و روشها

  • امام صادق (ع) ولایت را با عمل می داندو می گوید: آن کسی دارای عمل است ولی ما اوست و آن کسی که دارای عمل نیست، عدوّ ما  اوست،  امام صادق (ع) ولایت را اینطور معنی می کند. چون ولایت در فرهنگ امام صادق علیه السلام با ولایت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که دارد به نام امام صادق (ع) زندگی می کند فرق دارد ما باید عمیقاً معنی ولایت را بفهمیم در غیر این صورت عمری را به امید بهشت سپری می کنیم درحالی که در موقع جان دادن از بهشت خبری نیست. ولایت یک انسان پیوستگی و وابستگی مطلق او به ولی است. (1)
  • ولی خدا را بشناس، آن کسی که او ولی حقیقی جامعه اسلامی است، او را مشخص کن بعد از آنکه مشخص کردی شخصا از لحاظ فکر، از لحاظ عمل ، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، بدنبالش حرکت کن بطوری که تلاش او و جهاد تو، جهاد او، دوستی تو، دوستی او، دشمنی او دشمنی تو، جبهه بندی های تو جبهه بندی های او باشد، این است آدمی که دارای ولایت است. کسی که ولی را بشناسد فکر ولی را بشناسد و با ولی همفکر بشود، عمل ولی را بشناسد و با ولی هم عمل بشود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکراً و عملاً پیوسته با ولی بخواند چنین کسی دارای ولایت است. (2)

منبع:

  1. امام خامنه ای ، کتاب ولایت ، ص 23 و 24
  2. همان
/ 0 نظر / 55 بازدید