دشمنان زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان


3- هدر دادن ساعات اضافی
سعی کنید از سرکار به خانه دیر برنگردید. سعی کنید مثل کندن جوراب از پا ، کار بیرون خانه را در داخل خانه یاد نکنید.


4- عدم رسیدگی به وضع ظاهر
فکر نکنید که حالا چون زن و شوهرید و چند ساله ازدواج کردین، بی خیال وضعیت ظاهری تان شوید. از ریخت و پاش در خانه خودداری کنید و به خودتان برسید.


5- بی توجهی
هدیه خریدن، نگاه کردن به همسر، تعریف کردن را فراموش نکنین.


6- حسادت بیهوده
دست از پاییدن و سین جیم کردن همسرتان بردارید و بهم اعتماد داشته باشید.


7- عدم توجه به خانواده همسر
از تلقین منفی بر ذهنتان نسبت به خانواده همسر کاملا دوری کنید. چیزی را به همسرتان تحمیل نکنید.


8- نبود برنامه ریزی
باید به اتفاق هم آینده تان را بسازید. از برنامه های کوتاه مدت مثل سفر گرفته تا برنامه های بزرگتر مثل مهاجرت و بچه دار شدن.


9- سکوت بی دلیل
عدم گفتگو برای زندگی زناشویی مضر است چه به خاطر کمبود وقت چه به خاطر بی توجهی.

/ 0 نظر / 5 بازدید