درسی که حماسه 9 دی به ما داد

نمی شود گفت که فتنه دیگر به پایان خط رسیده چون که بررسی تاریخ نشان داده که فتنه گران بیکار نمی نشینند و همیشه به دنبال فرصتی برای عرض اندام و امتیاز گیری از نظام هستند. حالا به هر قیمت و صورتی شده. حتی به قیمت دشمن شاد کردن ما و حتی به قیمت سلب آرامش مردم و یا ... همین فتنه گرانی که شعار تحریم انتخابات میدادند که آزادی وجود ندارد و یا برای نظام شرط گذاری می کردند از انتخابات اسفند 90 به عنوان « فرصتی تاریخ و بی بدیل» یاد میکنند.

خیلی باید مواظب باشیم که به کی داریم رای میدهیم و چه کسی را به کرسی نماینده مجلس می نشانیم. دقت کنیم که رای من و تو، رای ما می شود و مبادا این رای ها تیری نشوند که به سمت نظام ما و به سمت ولایت و به سمت سرنوشت خودمان رها شود. آخرین توصیه این حقیر هم همین است که از آنجا که الان ادعای اصولگرایی رو بورس است و خریدار دارد و همه این ریز و درشتها با همین ادعا آمده اند خیلی تحقیق کنید تا رای شما نتیجه اش داشتن کشوری ولایتمدار و انقلابی و در مسیر آرمانهای امام و شهدای عزیز ما باشد.

سلسله تبار فتنه و انحراف

ریشه های فتنه 88

بروز فتنه بزرگ 88

بلاخره مهار فتنه

فتنه جریان انحرافی

درسی که حماسه 9 دی به ما داد

سیمای فتنه گران

/ 0 نظر / 5 بازدید