روحیه بسیجی

حضرت امام خامنه ای فرمودند:

« در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی ِ قادر، بیدار، مستحکم و اماده به کاری همیشه وجود داشته باشد؛ این همان روحیه بسیجی است. ارتش هم میتواند روحیه بسیج داشته باشد. سپاه هم می تواند روحیه بسیجی داشته باشد. یگانهای بسیج هم میتوانند روحیه بسیجی داشته باشند. دستگاههای دولتی هم روحیه بسیجی داشته باشند. دستگاههای انتظامی هم روحیه بسیجی داشته باشند. دستگاه دیپلماسی هم می تواند روحیه بسیجی داشته باشد. اگر این شد پیروزی حتمی و سریع خواهد شد. به بسیجی با این چشم نگاه کنیم. این روحیه را هرچه می توانیم زنده بداریم.»

 

تبیین شاخصه های روحیه بسیجی

  1. ابتکار و نوآوری
  2. اخلاص
  3. مقابله با انحراف
  4. پایبندی به قانون
  5. پایبندی به ارزشها

 

ضرورت روحیه بسیجی

1- اگر  روحیه بسیجی در افراد و گروههای انسانی نهادینه شود، قادر به انجام کارهای بزرگی چون ایستادگی در برابر سلطه جویی غرب، باور خود و توانایی های خویش در حفظ استقلال و معرفی یک الگوی نو به دنیا خواهد بود. و این همان نیاز دقیق کشور و سایر ملتهای منطقه و بلکه جهان امروز است.

2- روحیه بسیجی فقط متعلق به سازمان بسیج نیست و این روحیه در همه جا نظامی- علمی- سیاست ورزی- اقتصادی و مدیریتی و... لازم است. « مفهوم بسیج شامل حال همه ی این زمینه ها می شود. معنایش هم عبارت است از نوآوری و ابتکار و اخلاص»


چند توصیه هم به مجموعه بسیج:

1- آمادگی جسمی خود را با ورزش فزایش دهید.

2- مفهوم سازی کنید. واژه سازی و نهادسازی کنید. مطلب با استفاده از واژه های بیگانه ناگفته خواهد ماند. ( مثلا حضرت آقا واژه بیداری اسلامی را برای خیزش مردم مسلمان کشورهای منطقه علیه طاغوت بکار بردند.)

3- بر محیط پیرامونی خود اثرگذار باشید. معنویت افزایی کنید.

4- نظم در مجموعه خود رابه عنوان یک ارزش حفظ کنید.

5- آمادگی های لازم را  برای مقابله با دشمنان داشته باشید.

6- به دنبال ارتش دهها میلیونی به معنای آمادگی دفاعی همه باشید. امام خمینی(ره) ارتش بیست میلیونی را زمانی مطرح کردند که جمعیت کشور حدود 40 میلیون نفر بود  الان بحث ارتش دهها میلیونی است. نه اینکه همه جامعه نظامی شوند و تفنگ در دست بگیرند؛ معنایش این است که همه آماده ی دفاع می شوند، و آماده مبارزه اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید