خواسته های نوجوان از شما:

1- محرم اسرار:
نوجوانان به بزرگسالانی نیاز دارند که به حرفهای آن گوش نموده و آنها را درک نمایند و از همه مهمتر اینکه رازدار آنان باشند. این اشخاص می توانند پدر، مادر و یا معلم آنها باشد.
2- مورد اعتماد بودن:
زمانی که نوجوان مرتکب خلافی میشود، باید به او فرصت تتوضیح داد. برای یک نوجوان دردمند، هیچ چیزی ارامش بخشتر از وجود والدینی که بتواند آزادانه حرفش را به آنان بگوید، نیست.
3- ازادی در تصمیم گیری:
نوجوان می خواهد مشکلاتش را خود حل کند و بر اساس کمکهای والدین و یا معلمان در تصمیم گیری آزاد باشد. والدینی که این فرصت را به فرزندان خویش نمی دهند، در حقیقت انان را هم ازا عتماد به نفس در مواجهه با موقعیت بازداشته و هم از حل مسئله محروم ساخته اند.
4- توجه و علاقه مداوم والدین:
کودکان و نوجوانان دوست دارند، کهوالدین مسئول داشته باشند. زیرا این حالت به آنان اطمینان می بخشد. روانشناسان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که خانواده مطلوب و ایده آل خانواده ای است که امنیت عاطفی، احساس ارزشمندی، احساس تعلق و مورد عشق وعلاقه بودن را تامین میکند.
5- همخوانی در رفتار والدین:
بطورکلی ناهمخوانی در رفتار والدین کودکان و به ویژه نوجوانان را ناراحت و عصبانی میکند. عده ای از والدین پیوسته بین سهل گرفتن و سخت گرفتن در مورد فرزندان در نوسانند. کودکان و نوجوانان دوست ندارند در یک دنیای نامطمئن زندگی کنند. دنیایی که به خاطر یک کار، در یک روز تنبیه شوند و در روز دیگری نادیده گرفته شود. آنها به خوبی ز ناهماهنگی و ناهمگنی بین گفتار و رفتار والدین خویش آگاه میشوند و نسبت به آن حساسیت دارند.
6- تشویق:
نوجوانان به تشویق و تحسین در کاری که شایستگی آنرا دارند نیازمند هستند. متاسفانه در بسیاری از خانواده ها آنچه بیشتر دریافت میشود، انتقاد است. لذا توصیه به همه والدین و خانواده میشود 5 قاعده زیر را در این خصوص رعایت نمایند:
قاعده اول: فرزند خود را دوست داشته باشید.
قاعده دوم: برای فرزند خود الگوی خوبی باشید.
قاعده سوم: به فرزند خود کمک کنید تا مسائل و موضوعات مختلف را بیاموزد.
قاعده چهارم: فرزند خود را با انضباط بارآورید.
قاعده پنجم: به مسئولیت های خود در قبال کودک آگاه باشید.

با توجه به این مطالب میشود نتیجه گرفت که مدرسه نمی تواند جانشین کودک شود. برای ایجا تعامل در کودکان لازم است خانواده و مدرسه  با یکدیگر همکاری نمایند. بیشتر انحرافات، بزهکاریها و اعتیادی که درا جتماع وجود دارد، ناشی از محیطهای خانوادگی نامساعد و نابهنجاری بوده که فرد در آن بزرگ شده. همه بخوبی می دانیم که تا چه حد تغییر این رفتارهای نابهنجار درزندگی بعدی  و بزرگسالی دشوار است. به طور کلی خانواده بخش مهمی از سرنوشت ماست. کیفیت وضعیت خانوادگی یعنی نخستین و موثرترین محیط اجتماعی  و معاشرین اولیه ما در تعیین سبک و خط مشی زندگی اینده در اخلاق و صحت و سلامت روانی ما نقش بزرگی عهده دار است.

/ 0 نظر / 10 بازدید