یکسانی روش تربیت والدین

والدین باید در تربیت فرزند خود از شیوه ی یکسانی استفاده کرده و از مخالفت با یکدیگر در برابر کودک و در مورد مسائل تربیت او پرهیز کنند. اگر پدر اجازه ی کاری را به کودک بدهد ولی مادر با آن مخالفت کند کودک به شدت سردرگم می شود. کودک اعتماد خود را به تصمیمات والدین از دست می دهد و مثلا ممکن است مادرش را که به او اجازه نداده ملامت کند. اما اگر والدین تصمیم یکسانی اعمال کنند، کودک راحت تر متقاعد می گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید