غرب و نقشه انسانی عالم

سپس ایشان با اشاره به برخی آمار و اطلاعات جدید درباره مشکلات خانواده در دنیای معاصر، ریشه را در تعریف نقش زن و روابط او ارزیابی می کنند:
« مساله خانواده که امروز یک مشکل اساسی در دنیاست، از کجا ناشی می شود؟... اگر این یک قلم مساله خانواده را شما در دنیا بررسی کنید و این بحرانی را که در مساله خانواده وجود دارد درست مورد توجه و کاوش قرار بدهید، می بینید که این ناشی از آن است که مسائل مربوط به ارتباطات دو جنس و همزیستی دو جنس و روابط دو جنس حل نشده یا به تعبی دیگری، نگرش نادرستی است.»

ایشان با تاکید  بر جایگاه زن در تفکر اسلامی از اهتمام شگفت رسول اکرم(ص) مثل بوسیدن دست فاطمه زهرا-س- توسط آن حضرت را چیزی بسیار بالاتر از یک رابطه عاطفی و شخصی و نشانه جایگاه والای زن در  اندیشه اسلامی می دانند:
« اسلام به خانواده اهمیت می دهد. مساله زن واقعا مساله مهمی است... نقش زن در خانواده، در اجتماع، ارزش و اهمیت زن و اموری از این قبیل، چیزهایی است که ما حقیقتا به آنها کم پرداخته ایم و از این کم پرداختن خسارت هم می بینیم.»

آنگاه با قاطعیت از تشریع حجاب و دیدگاه اسلام دفاع میکنند:
« در مساله زن ما از دنیا طلبکاریم، ما مدعی دنیاییم ... این ما نیستیم که باید از موضع خودمان دفاع کنیم، این فرهنگ منحط غرب است که باید از خودش دفاع کند.»

ایشان با این رویکرد، تعریفی انسانی و همه فهم از زن دردیدگاه اسلام بیان میکنند:
« زن، آن بخش زیبای آفرینش بشر است. این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه است، این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانی است. این پرده را دریدن و آنچه را باید با نظم و قانون پیگیری شود - آن نیاز غریزی انسانی، چه در زن و چه در مرد - بی قانون و بی نظم در جامعه رواج دادن، بزرگترین خیانتی است که در درجه اول به زن و در درجه بعد به همه بشریت - زن و مرد انجام گرفته، اینکار را سیاستهای غربی کرده اند.
آنطور جنس زن را برای شغل برای تبلیغات برای کار به میدان کشاندن، از لبخند او، از زیباییهای او، از جسم او، از چهره او، برای ترویج فلان جنس بی ارزش و پست، برای بدست آوردن پول استفاده کردن، این چیزها را هم دنبال خودش دارد، طبیعی است.»

ایشان با تشریع حجاب اسلامی و با تعبیر "حجاب  زن، تکریم زن است" وضعیت آشفته زن در جهان امروز غرب اشاره میکنند:
« زن در فرهنگ و دنیای غربی به ابتذال کشانده و تحقیر و به او اهانت شده است... زن برای اینکه شخصیت خودش را نشان بدهد، باید برای مردان چشم نواز باشد. این شد شخصیت برای یک زن؟!
باید حجاب و غفاف را کنار بگذارد، جلوه گری کند تا مرها خششان بیاید، این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ ... یکی از نشانه های مردسالاری غربی ها همین است که زن را برای مرد میخواهند؛ بنابراین، می گویند زن آرایش کند تا مرد التذاذ و لذت ببرد. این مردسالاری است. این آزادی زن نیست. این در حقیقت آزادی مرد است. میخواند مرد آزاد باشد، حتی برای التذاذ بصری، برای همین زن را به کشف حجاب و آرایش و تبرّج در مقابل مرد تشویق می کنند.»

با این مقدمه روشن، با تعریفی که اسلام برای زن ارائه داده در مقابل آن حقارت و پستی ، به زن عظمت و بزرگی می بخشد:
« عظمت زن در این است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده است، حفظ کند. این را بیامیزد با عزت مومنانه، این را بیانیزد با احساس تکلیف و وظیفه. آن لطافت را در جای خود بکار ببرد. آن تیزی و بُرندگی ایمان را هم در جای خود بکار ببرد. این ترکیب ظریف لطافت و برندگی، ویژه زنهاست؛ این امتیازی است که خدا به آنها داده است.»

ادامه مطلب : آیا زن را به حاشیه نشینی دعوت می کنیم؟

/ 0 نظر / 5 بازدید