ورود کاروان اسیران کربلا به کوفه

 امام سجاد(ع) از شدت بیمارى رنجور بود، ولى با این حال او را در غل و زنجیر کرده بودند.

چون به ابن زیاد خبر رسید که اهل بیت(علیهم السلام) به کوفه نزدیک شده اند امر کرد سرهاى شهدا را که عمر بن سعد از پیش فرستاده بود خارج کرده و نزد اهل بیت ببرند و در کوچه و بازار گردانند تا سلطنت یزید بر مردم معلوم شود.

مردم کوفه چون از ورود اهل بیت(علیهم السلام) خبردار شدند از کوفه بیرون آمدند و اهل بیت را سوار بر شتران وارد کوفه نمودند در حالى که زنان کوفه براى تماشا بالاى بامها رفته بودند. زنى از بام صدا زد: من اىّ الاسارى انتنّ شما از کدام مملکت و قبیله هستید؟ گفتند: نحن اسارى آل محمد(ص). چون آن زن این را شنید هر چه چادر و مقنعه داشت درآورد و بر ایشان پخش نمود.

التماس دعا

/ 0 نظر / 7 بازدید