رهبری جمعی

12- از اینکه در روایاتی که درباره ولایت فقیه وارد شده، اسم فقها به صورت جمع آمده ، نمی توان فهمید که منظور ، رهبری آنان بصورت جمعی است؟

  • روایات متعددی از اهل بیت رسیده که رهبری شورایی را نفی می کند و آن را مردود می شمارد؛ در کتاب غرر و درر آورده است: شراکت در حکومت موجب اضطراب و تزلزل است. (1)
  • حضرت آیت الله خوشوقت نیز در این رابطه می فرمایند: « در اسلام هیچ پستی در اداره شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری ، نه امامت ، نه مرجعیت تقلید. »  ایشان در بیان مفاسد این نظریه می افزایند: « اگر شورایی باشد، ممکن است بینشان اختلاف بیفتد؛ اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می شود. بنابراین مساله شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.» (2)
  • تعبیر فقها، ناظر به تک تک فقیهانِ زمان های مختلف است؛ نه در هر زمان چند فقیه.
  • آیت الله العظمی سیدکاظم حائری در این باره می نویسند: مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی ، فرد فرد فقهای جامع الشرایط ، منصوب اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد. پس نظریه شورایی ، نوعی تصرف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می باشد. در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(ع) که رژیمهای گوناگونی، به اقتدار رسیده اند، حکومت ها فردی بوده است. اهل بیت(ع) هم که با حکومتها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشه امامت پرداخته اند، اشکال های فراوانی را در اثبات نامشروعیت حکومتها مطرح کرده اند، ولی هرگز متعرض فردی بودن این دولت ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده اند. (3)

منبع:

  1. عیون اخبار الرضا، ج 2 ، ص 101 و علل الشرایع، ج 1 ، ص 253
  2. حضرت آیت الله خوشوقت- پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری
  3.  ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 241-240
/ 0 نظر / 9 بازدید