جـان ،‌ بهای دیدار است

حرم عشق، کربلاست و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز آموخته است و راه کربلا می شناسد و چگونه از جان نگذرد آن کس که می داند جان، بهای دیدار است.
گردش خون در رگهای زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب شیرین تر است و نگو شیرین تر، بگو بسیار شیرین تر.
در ملکوت اعلا جز شهید، زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد، به طفیل شهداست.
سوختن، کمال عشق است اما آنها که سوختن پروانه درآتش شمع را کمال عشق میدانندف کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟
سر مبارک امام عشق بر بالای نی، رمزی است بین خدا و عشاق که این است بهای دیدار.
درعالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمیشود.
هنر آن است که بمیری پیش از آنکه بمیراندنت، مبدا و منشأ حیات آنان اند که چنین مرده اند.
ای شهید! ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای!
دستی برآر و ما قبرستان‌نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون بکش.

شهید اهل قلم سیدمرتضی آوینی

/ 0 نظر / 5 بازدید