ماجرای کارت عروسی

جریان کارت دعوت :

یکی از افراد محترم تبریز دخترش را عروس میکند بعد در کارت عروسیش مینویسد که:

بسمه تعالی

دوشیزه فلانی و آقای فلانی به ازدواج هم در آمدند.  بنا داشتیم جشن با شکوهی بگیریم شما را هم دعوت کنیم اما تصمیم گرفتیم بودجه جشن را بدهیم به یک خواهر و برادر و آنها هم ازدواج کنند.  بنابراین جشنی نداریم کارت را فرستادیم که بدانید ما عروس شدیم.  این کارت کارت اطلاع بود که بدانید که ازدواج شد گرچه از دیدارتان محرومم ولی امیداورام این عمل اسلامی را بپذیرید و بپسندید.  

?? التماس تفکر ?? 

اگر یک سال تشریفات ازدواج در ایران کم بشود، هیچ دختر و پسری بی زن و بی شوهر نمی مانند و اگر یک سال پولهایی که در ساختمانها خرج دکور سازی می شود کم بشود،بی خانه ای در ایران نمی ماند. 

قضاوت با فطرت پاکتان؛

/ 0 نظر / 22 بازدید