دو گروه پشت مرا شکستند

اکنون در بحبوحه انتخابات هستیم. میخواهیم به کسانی رای بدهیم که سرنوشت 4 سالمان و یا حتی بعد از آن را به دست ایشان بسپاریم. با توجه به اینکه شرکت در انتخابات یک فریضه است. و با توجه به اینکه لازم است از روی تحقیق به افراد صالح و شایسته رای بدهیم تا از ورود افراد ناخلف و ناصالح به قوه قانونگذاری کشور جلوگیری شود. متوجه باشیم که تا چقدر باید دقت کنیم که رای ما از روی غفلت مثل تیری نباشد که به سمت دین ما، انقلاب ما، ارزشهای ما شلیک شود. وظیفه ماست که تحقیق کنیم و به فرد صالح رای دهیم.

میدانید که کسانی را که به هر در و پیکری می زنند تا به این منصب برسند. منزل هر کس و ناکس جلسه میگذارد. منزل آدم حزب الهی باشد و یا  آدم قاچاقچی و قمارباز باشد. برایش فرقی نمی کند. مهم این است که جلسه انتخاباتی برگزار کند و به آن مهم دست پیدا کند. مهم کرسی مجلس است که هدف اصلیش است. می دانید اینگونه آدمها چقدر خطرناکند. اگر به مجلس هم راه پیدا کند. قدرت و اعتبارش وسیله ای برای منافع شخصی خودش خواهد گردید. وعده هایش از یادش میرود. باید به کسی رای داد که آدم ولایتمدار بااشد و نخواهد به هرطریق ممکن به مجلس راه پیدا کند. نخواهد با هرکسی قرار مدار ببندد که رای جمع کند. بلکه از روی اصول و احساس تکلیفی که زبانی نیست بلکه قلبی است پا به میدان گذاشته ( متاسفانه الان همه ایشان چه از ته قلب و چه با نوک زبان ادعا دارند که هدف از نامزد شدنشان احساس تکلیف و حس خدمت به مردم است و جالب که تقریبا اکثرا حتی آن اصلاح طلب، خود را اصولگرا معرفی می کنند زیرا فعلا اصولگرایی رو بورس است و خریدار دارد.)

باید به سابقه ها و افکارهای کاندیداها ضمن کنجکاوی بازنگری داشت . خط ما ، خط ولایت است. ولایت الهی و در امتداد آن ولایت فقیه است که خط ما را تعیین میکند. ملاکهای حضرت امام خمینی و امام خامنه ای را در هر زمینه بالاخص انتخاب نماینده اصلح مدنظر قرار دهید.

/ 0 نظر / 123 بازدید