فتنه جریان انحرافی

البته خیلی هم نمیشه که اسم جریان را روی این گروه گذاشت چون آنقدر هم کیفیت و جمعیت ندارد فکر میکنم عنوان باند انحرافی صحیح تر باشد. با همه این جفاکاریهایی که این باند در حق رهبری کردند و خواستند که دولت در مقابل رهبری و ولایت فقیه قرار بگیرد. باز هم امام خامنه ای با صعه صدر و درایت خودشان روی حفظ و تقویت دولت تاکید کردند و مسائل این جران را موضوعی فرعی و دست دوم خواندند. این موضع هم دولت را تقویت کرد و هم فتنه گران را کورچشم کرد و هم تا حد زیادی جریان انحرافی را مهار کرد. در حال حاضر این عناصر مشغول القا کردن مسائلی هستند مثل « کدام جریان انحرافی؟» « دیدید که مدرکی علیه مشاعی نبود!» « دولت فقط به خدمت فکر میکند» « مشکلات تقصیر هاشمی و باندش است.» و از این قبیل در حال رد گم کردن هستند. اینها با ولایتمدار نشان دادن و التزام کابینه به ولایت فقیه و چسباندن خود به این کابینه خود را انقلابی هم نشان میدهند. برخی از اقدامات این باند:

1-     تلاش برای تسلط بر وزارت اطلاعات و حذف وزرای مخالف جریان

2-    راه اندازی و تقویت شورای ایرانیان خارج از کشور

3-    ارائه خدمات دولت به نام خود بویژه در مناطق دارای حساسیتهای قومی

4-    سفرهای آشکار و پنهان اعضای باند به خارج و حفظ رابطه دوستانه با سران مرتجع عرب

5-    اخلال در نظم اقتصادی

6-    گسترش مفاسد اجتماعی و حمایت ازآن در قالب دیدار با هنرمندان زن فاقد آداب اسلامی

7-    تاکید بر مکتب ایرانی و بیداری انسانی به جای بیداری اسلامی

8-    اعلام احمدی نژادی شدن جهان بجای تاکیدبر فرهنگ انقلاب اسلامی و آرمان های امام خمینی(ره)

9-    حباب سازی برای کسب درآمد و خدمات دهی دولتی برای کسب ظرفیت اجتماعی

10-  و ...

سلسله تبار فتنه و انحراف

ریشه های فتنه 88

بروز فتنه بزرگ 88

بلاخره مهار فتنه

فتنه جریان انحرافی

درسی که حماسه 9 دی به ما داد

سیمای فتنه گران

/ 0 نظر / 7 بازدید