25 گنج بزرگ دنیا

۱- طلبتُ الجنه، فوجدتها فی السخأ:

بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.

۲- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فی العزله:

و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏ گیری (مثبت و سازنده) یافتم.

۳- و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فی شهاده «ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»:

و سنگینی ترازوی اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهی به یگانگی خدا تعالی و رسالت حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یافتم.

۴- و طلبت السرعه فی الدخول الی الجنه، فوجدتها فی العمل لله تعالی:

سرعت در ورود به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.

۵- و طلبتُ حب الموت، فوجوته فی تقدیم المال لوجه الله:

و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدای تعالی یافتم.

برگ عیشی به گور خویش فرست  /  کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

۶- و طلبت حلاوه العباده، فوجدتها فی ترک المعصیه:

و شیرینی عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

۷- و طلبت رقه القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش:

و رقت (نرمی) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.

۸- و طلبت نور القلب، فوجدته فی التفکر و البکأ:

و روشنی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

۹- و طلبت الجواز علی الصراط، فوجدته فی الصدقه:

و (آسانی) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

۱۰- و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صلاه اللیل:

و روشنی رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

۱۱- و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکسب للعیال:

و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم.

۱۲- و طلبت حب الله عزوجل، فوجدته فی بغض اهل المعاصی:

و دوستی خدای تعالی را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم.

۱۳- و طلبت الرئاسه، فوجدتها فی النصیحه لعبادالله:

و سروری و بزرگی را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.

۱۴- و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قله المال:

و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت یافتم.

۱۵- و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فی الصبر:

و کارهای پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایی یافتم.

۱۶- و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم:

و بلندی قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

۱۷- و طلبت العباده فوجدتها فی الورع:

و عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم .

۱۸- و طلبت الراحه، فوجوتها فی الزهد:

و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایی یافتم.

۱۹- و طلبت الرفعه، فوجدتها فی التواضع:

برتری و بزرگواری را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنی یافتم.

۲۰- و طلبت العز، فوجدته فی الصدق:

و عزت (ارجمندی) را جستجو نمودم، پس آن را در راستی و درستی یافتم.

۲۱- و طلبت الذله، فوجدتها فی الصوم:

و نرمی و فروتنی را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

۲۲- و طلبت الغنی، فوجدته فی القناعه:

و توانگری را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را / خبر کن حریص جهانگرد را

۲۳- و طلبت الانس، فوجدته فی قرائه القرآن:

و آرامش و همدمی را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

۲۴- و طلبت صحبه الناس، فوجدتها فی حسن الخلق:

و همراهی و گفتگوی با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویی یافتم.

۲۵- و طلبت رضی الله، فوجدته فی برالوالدین:

و خوشنودی خدا تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.

منبع : الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۷۳ – ۱۷۴

/ 0 نظر / 80 بازدید