خانواده خشک و سختگیر

خانواده خشک و سختگیر و تاثیر این رفتار بر فرزندان:

  1. تصمیم گیری توسط یکی از والدین خصوصا پدر انجام میگیرد. 
  2. والدین چنان رفتار می کنند که فرزندان می آموزند حق هیچگونه ابراز عقیده ای را ندارند.
  3.  والدین بر رفتار و کارهای فرزندان خود کنترل شدید دارند و معتقدند که چون سن و تجربه و دانش آنان بیشتر از فرزندان شان است بنابراین حق دخالت درهمه کارهای فرزندان خود را دارند.

چنین کودکانی احتمالا عزت نفس کمتری دارند. احتمال دروغگویی و ریاکاری در کودکان چنین خانواده هایی به علت ترس از تنبیه و سرزنش افزایش می یابد. چنین کودکانی به علت اینکه مرتب علایقشان سرکوب شده و مورد تحقیر قرار گرفته اند خلاقیت اندکی دارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید